História klubu

 

        V činnosti nášho klubu sme zaznamenali dve významné etapy. Prvá je charakterizovaná vznikom TJ OZKN od 22.5.1980 do roku 2007. Medzi prvými oddielmi (odbormi) vznikajúcej TJ patrila aj turistika. V tomto období išlo len o pretransformovanie spontánnej turistiky na turistiku organizovanú. Druhá etapa nášho klubu začala od 11.5.2007, keď sme zánikom OZKN Prešov stratili potrebné väzby na tento podnik. Aby naša činnosť bola naďalej aktívna, rozhodli sme sa náš klub premenovať na KLUB PREŠOVSKÝCH TURISTOV tak, aby sa členská základňa ako aj jej činnosť ďalej rozvíjala. KPT  Prešov mal  v jednom roku priemerne 141 členov. Naša činnosť sa orientovala na pešiu turistiku, vysokohorskú, lyžiarsku, cykloturistiku a vodnú turistiku. Za 30 rokov doterajšej činnosti sme zorganizovali 1 245 rôznych turistických podujatí. Počet podujatí sa postupne zvyšoval a v posledných 5-tich rokoch sme zorganizovali 51 – 59 podujatí ročne. Počty účastníkov v jednotlivých rokoch činnosti sú značne odlišné. Zatiaľ čo v prvom roku činnosti (rok 1980) sa na turistických podujatiach zúčastnilo 182 turistov, tak v posledných dvoch rokoch to už bolo 1 763, resp. 2 081 turistov. Počet účastníkov turistických podujatí bol samozrejme závislý aj na počte podujatí. Na jednom podujatí sa zúčastnilo priemerne 20 účastníkov.

       Za 30 rokov činnosti KPT Prešov sme strávili na turistických podujatiach spolu 1 908 dní (túro-dní), pričom sme prešli spolu 26 297 km a vystúpili do výšky 713 288 metrov, v prírode sme strávili dovedna 5,22 rokov.

Značnú pozornost náš turistický oddiel venoval absolvovaniu zápočtových ciest, získavaniu výkonnostných odznakov, oblastných a tematických odznakov. Aj preto dôležitým obsahom našej činnosti boli každoročne organizované viacdenné zápočtové cesty doma i v zahraničí. Prešli sme 37 pohorí, v tom 6x Nízke Tatry,  4x Veľkú Fatru, 4x Malú Fatru, 4x Roháče, 4x Oravu. Do roku 2009 sme spracovali 93 zápočtových ciest (I. II. III. stupňa obtiažnosti), na základe ktorých sme získali 37 výkonnostných tried. Členka nášho klubu Jirka Mikušová získala v roku 2004 najvyššiu výkonnostnú triedu – titul Majstra turistiky.

       Členovia nášho turistického oddielu vyvíjali aktivitu na vode už od roku 1983 vo vtedajšom oddiele pri VAP Prešov. Od roku 1988 vznikol Združený oddiel vodnej turistiky pre kluby KST v Prešove a naši turisti sa na podujatiach tohto oddielu aktívne podieľajú.

Pevnou súčasťou nášho klubu bol turistický oddiel mládeže (TOM) Prvosienka, ktorý pracoval pri SOU odevnom, neskôr Združenej strednej škole odevnej resp. SOŠ podnikania  v Prešove. Svoju činnosť začal v januári 1985. TOM Prvosienka za uplynulé roky prežil viac ako 550 dní na turistických podjatých. „Tomáci“ odpracovali každoročne brigádnické hodiny pri úprave turistických chodníkov, studničiek, v rokoch 1998 – 99 pomáhali pri sprístupňovaní jaskyne Zlá diera v Lipovciach, vysádzali stromy, brigádovali  v lesnej škôlke, pravidelne spolupracovali s Poľovníckym združením Domáková pri kŕmení  lesnej zveri v zimnom období.

       KPT Prešov sa aktívne zapájal do rôznych podujatí organizovaných na pomoc prírode a turistike. Na týchto podujatiach za 30 rokov členovia KPT Prešov odpracovali spolu 3 600 hodín.

       Cenným a zaujímavým dokumentom o činnosti KPT Prešov je bohato ilustrovaná a pravidelne vedená KRONIKA nášho turistického oddielu, v súčasnosti má 6 dielov. Kroniku už dnes možno považovať za dôležitý archívny dokument.

       V uvedenom 30 ročnom období niektorí naši členovia ako aj celý klub získali viaceré ocenenia od Regionálnej rady KST Prešov, od  Výkonného výboru Klubu slovenských turistov Bratislava a od primátora mesta Prešov.

Hymna klubu

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=w_SNH0H39RE[/youtube] Sme rady v KPT - mp3 na stiahnutie Sme radi v KPT. - text na stiahnutie

Zobraziť stránku »

1 comment

 1. Bibiána Haziorová

  Dobrý deň, chcem sa informovať ako sa stať členom Vášho klubu? Rada by som chodila na organizované programy, aj ked nie pravidelne, z pracovných dôvodov.

  Srdečná vďaka za odpoved.

  Bibiána Haziorová
  Prešov
  kontakt : 00421 949 712 717

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *