Židová jaskyňa

DRUHÁ NAJDLHŠIA PSEUDOKRASOVÁ JASKYŇA NA SLOVENSKU

Podľa legiend a ústneho rozprávania sa traduje, že kdesi hlboko v horách v akejsi jaskyni pri Tichom Potoku v Levočských vrchoch prebýval jeden Žid počas vojny. Keby on bol tušil, čo za jaskyňu si to vybral. Ešteže prebýval len vo vrchných častiach, hoci si myslel,že už je na dne jaskyne. Lenže sa mýlil. Pod tzv. „Spálňou“ nazvanou podľa toho, že tam zrejme prespával, je ešte veľa a veľa chodieb na niekoľkých úrovniach, zopár priepastí a komínov. Ale poďme pekne po poriadku. Aby mohol niekto potvrdiť, či vyvrátiť tieto legendy, najskôr by tú jaskyňu musel aj niekto objaviť. Hoci domácim bola známa od nepamäti, niektorí o jej existencii nemajú ani potuchy. A tak, keď sa darí, tak sa darí…

Údolie rieky Torysy sa hlboko zarezalo do podložia, Torysa si vytvorila hlboké koryto v rôznych horninách. Navrchu ostali tvrdé a pevné horniny – pieskovce, ktoré ľahko prepúšťajú vodu a pod nimi sa nachádzajú oveľa mäkšie horniny, ktoré vznikli z kalov a ílov – ílovce, ktoré vodu prepúšťajú iba málo, alebo sú celkom nepriepustné. Takéto usporiadanie hornín je veľmi priaznivé na tvorbu zosuvov. Tvrdé horniny tlačia na mäkšie, ktoré sa správajú plasticky, deformujú sa, plazením sa jednotlivé bloky začali odtrhávať a tak mohli vzniknúť zosuvy. Takéto zosuvy sa vytvorili aj na tomto území pri Tichom Potoku a vytvorilo sa tu zopár jaskýň ako napr. nami spomínaná Židova jaskyňa a mnohé ďalšie.Židova jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 778 m n.m. na juhovýchodnom konci pozdľžneho hrebeňa masívu Čierna hora. Vznikla v zosuvnom pásme vytvorenom v štvrtohorách. Oproti sedimentom, ktoré sú v nej pozorované,je oveľa mladšia. Chodby jaskyne sú založené na otvorených puklinách pozdľž ktorých sú pieskovcové lavice rozblokované a následne poklesávané. Pieskovce sú stredno až hrubozrnné, masívne. Majú výraznú prevahu oproti kalovcom a ílovcom. V jaskyni sa našli aj malé sloje uhlia. Z biologického hľadiska bolo v jaskyni pozorovaných zopár kusov podkovárov malých a netopierov obyčajných. Iných živočíchov sme tu nenašli. V blízkosti Tichého Potoka sa už niekoľko rokov plánuje výstavba vodnej nádrže, pretože z hľadiska výskytu podzemných vôd toto územie nie je veľmi bohaté na kvalitné zdroje vody. Podzemné vody nie sú schopné pokryť celý nárast spotreby pitnej vody, preto významným zdrojom pitnej vody sú zdroje povrchových vôd, t.j. vodárenské nádrže alebo priame odbery z tokov. Avšak vzhľadom k tomu, že je to dosť veľké zosuvové územie, nie je veľmi šťastným riešením postaviť priehradu práve na tomto území.

Tento text je zo stránky http://www.speleosaris.estranky.cz/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *