«

»

Nov 06

Putovanie Poľskom II

Ubytovali sme sa v Caritas Myczkowce. Caritas rzeszowského biskupstva realizuje širokú charitatívnu činnosť. Cieľom pomôcť  trpiacim je  jedna z významných foriem výchovno- opatrovateľskej činnosti. Je to práca pre deti a mládež.

Zariadenie bolo postavené v 50. rokoch minulého storočia.

Územie juhovýchodného Poľska pozostáva z častí malopoľského a podkarpatského vojvodstva.

Stretáva sa tu katolícko-latinský západ s byzantsko-pravoslávnym východom.

V začiatkoch stret obidvoch civilizácií prinášal vzájomnú izoláciu a mnohými napätiami. Predovšetkým v náboženskej oblasti. Aj napriek neochote duchovných predstaviteľov obidvoch strán, sa postupne prehlbovala kultúrna výmena . Pre obidve strany inšpiratívne boli zásadné odlišnosti v sakrálnom umení a architektuře.

Pokiaľ pre katolické chrámy vzorom boli dvojpriestorové rímske baziliky s jedno alebo viacloďovým korpusom a presbytériom.

Sakrálne staviteľstvo starobylej Kyjevskej Rusi bolo založené na byzantských tradíciach s charakteristickým trojpriestorovým usporiadaním.

Našli sme na jednom zoskupení aj slovenské drevené kostelíky z Nižného Komárnika, Fricky, Brežan, Topole, Mirole,Ladomírovej a iné.

Lemkovia, nazývaní tiež Rusnakami bola etnografická skupina ruských horalov,  usídľujúcich  na východe Nízke Beskydy a dolinu rieky Oslava a tiež časť Beskyd v okolí Nového Sanczu až po prielom rieky poprad na západe .

Bojkovia, beskydskí horali sa usadili pozdĺž severných svahov Východných Karpát od prameňa rieky San po Lomnicu na Ukrajine. Svedectvom hlbokej viery Lemkov a Bojkov sú prekrásne drevené cerkvy, ktoré boli vybudované podľa prísnych kritérií.

Centrum Caritas  bolo otvorené a posvätené 16.októbra 2007 na počest 29. výročia voľby za pápeža Jána Pavla II. Práve  Svätému Otcovi , ako veľkému podporovatelovi porozumenia medzi kresťanmi , bolo predané patronát  nad celým projektom .

Makety boli realizované s veľkým nadšením pod vedením Januša Kuliga .

Súčasťou expozície je náboženská hudba a spevy .

Druhým dôvodom založenia Centra ekumenickém kultúry /CKE/ je snaha predstaviť iný pohľad na minulosť .Bieščady sú územím , ktoré majú vysokú kulturno –poznávaciu a turistickú hodnotu,ale obsahujú   aj  veľmi bolestnú históriu. Ona sa odráža aj v účastnosti v živote mnohých pôvodných obyv. tohoto územia . Pre tých, ktorí boli prinútení opustiť svoju vlasť po II.sv. vojne, spomienka na rodisko vyvoláva nostalgiu , smútok, neutíchajúci žiaľ.

Často pocitu krivdy , z dôvodu násilného presídlenia vyvolávajú zlosť voči tým, ktorí zabrali ich rodnú hrudu.Napriek všetkému čo sa stalo , nad všetkým , čo nás delilo , cez hist. nenávisť je povinná zavládnuť pravdivá láska . Jednota sa môže tvoriť len v láske.

V Centre chovajú lane jelene, kone poníky vtáctvo.

V dalšom parku je množstvo výjavov z Biblie.

Nad bránou jed nadpis:

NECH VZÁJOMNÁ  LÁSKA  VLÁDNE MEDZI  VŠETKÝMI.

Návštevníci často nazývajú toto Centrum „Miestom lásky“

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *